מחירון חדר

מחירי יום חול

    גברים בשחור

    Mind Box

    אם אנשים היו יודעים באיזה תדירות הם מסתכנים להפוך לקורבן של התקפות גלקטיות. אם הם ידעו כמה פעמים כדור הארץ היה לקראת הסוף של הקיום, ואיזה מאמצים נעשו להצלת האנושות, אבל הפעם עזרה נדרשת למצילים עצמם, לארגון סודי בשם גברים בשחור. עוד התקפה הודפה אך התוקפים הצליחו להימלט מכדור הארץ ובידם חפץ גלקטי אם כוח הרסני ביותר. תפקידכם להשמיד אותם ובכך להציל את האנושות.

        התחבר בכדי להוסיף ביקורות ולעקוב אחרי המשחקים שלך.