מחירון חדר

מחירי יום חול

    The Scientist Of Dreams

    Mysteries

    A person who was believed to be more of a modern day alchemist rather than an actual scientist was murdered 10 years ago. Now, his daughter needs to finally learn the truth. She believes what made his father a target was his researc on saving her mother from her terminal illness... In reality, in his lab you might find more than she could ever imagine... You have 1 hour to succeed or else you might share his fate...

        התחבר בכדי להוסיף ביקורות ולעקוב אחרי המשחקים שלך.